Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 91866

Gepubliceerd op 2 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 37, Hurwenen

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning verleend:

Molenstraat 37, 5327 AW Hurwenen.

 

De vergunning is van rechtswege verleend, bekendgemaakt op 2 mei 2018, en heeft betrekking op het bouwen van een geitenstal.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van deze vergunning niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl