Gemeenteblad van Maasdriel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielGemeenteblad 2018, 91866Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Molenstraat 37, Hurwenen

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning verleend:

Molenstraat 37, 5327 AW Hurwenen.

 

De vergunning is van rechtswege verleend, bekendgemaakt op 2 mei 2018, en heeft betrekking op het bouwen van een geitenstal.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van deze vergunning niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.