Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2018, 91105Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, ter hoogte van Oranje Nassaulaan te Zeist, aanleggen

Ontvangen op: 23 april 2018

  • Locatie: ter hoogte van Oranje Nassaulaan te Zeist

  • Omschrijving: het gedeeltelijk aanleggen van het infiltratieriool

  • Kenmerk: OV20180432

Inzage

De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tot 6 weken na publicatie ter inzage bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.