Gemeenteblad van Ten Boer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ten BoerGemeenteblad 2018, 90346Beschikkingen | afhandelingSloopmelding: Rijksweg 115 , 9792 PC Ten Post ─ slopen woning (20-04-2018, 201871423B)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het Gemeentehuis van Ten Boer of de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) van de Gemeente Groningen, telefonisch bereikbaar op 14050, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Ten Boer, 2 mei 2018