Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2018, 90215Overige besluiten van algemene strekkingEvenementenvergunning The Flying Dutch 2018

Onderwerp

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2017 aanvraag een verzoek ontvangen van The Flying Dutch BV om een evenement te mogen organiseren op P1, P2 en P3 Ahoy.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 9 april 2018 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode van zaterdag 2 juni 2018 van twaalf uur ’s middags tot elf uur ‘s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 35.000 personen.

Het festival zal worden gehouden op P1, P2 en P3 Ahoy.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf zaterdag 26 mei 2018 t/m vrijdag 1 juni 2018 tussen zeven uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds en op zaterdag 2 juni 2018 van zeven uur s’ochtends en twaalf uur ’s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats vanaf zondag 3 juni 2018 tussen zeven uur ’s ochtends tot elf uur ‘s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en handtekening;

  • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

  • de datum waarop u bezwaar maakt;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via Digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.