Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 89023

Gepubliceerd op 30 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, khet brandveilig gebruiken van ene hotel-restaurant, Catharijnekade 9 te Utrecht, HZ_WABO-18-06556

 

Catharijnekade 9 te Utrecht

HZ_WABO-18-06556

Toelichting: het brandveilig gebruiken van ene hotel-restaurant

 

Een zienswijze indienen

Over dit ontwerpbesluit kunt u gedurende zes weken een zienswijze indienen. De zienswijzetermijn start vandaag (namelijk de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd). De reacties die binnenkomen bekijkt de gemeente voordat er een besluit genomen wordt op de aanvraag. Of een besluit door een zienswijze wordt aangepast, is vooraf niet aan te geven. Een zienswijze indienen kan online (met DigiD) via www.utrecht.nl/omgevingsvergunningzienswijze. Als u schriftelijk uw zienswijze wilt indienen per brief, stuur uw zienswijze dan naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In de zienswijze staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- uw zienswijze op het voorgenomen besluit (waarom u voor of tegen bent)

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via wwww.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl