Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 8895Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, Meidoornstraat 125 4814KB Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2017-000300

Ingekomen: 22-12-2017

Locatie: Meidoornstraat 125 4814KB Breda

Projectomschrijving: het vergroten van de woning

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.