Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 88949Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - sloopmelding, voor het saneren van diverse asbesthoudende toepassingen van en rondom 3 schuren, Plagweg 14 te Empe

Er is op 13 maart 2018 een sloopmelding ingediend voor:

Status: melding

Locatie: Plagweg 14 te Empe

Voor: Het saneren van diverse asbesthoudende toepassingen van en rondom 3 schuren

Zaakdossier: DOS-2018-025618

Inzien melding

De melding en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

 

Brummen, 2 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen