Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2018, 88878Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Loostraat 18, Loo (Gld.), gemeente Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

 

de ontwerp omgevingsvergunning Loostraat 18 te Loo Gld. (registratienummer 17SZ1129).

 

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in een uitbouw van een pluimveestal. De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 

  • 1.

    Bouw

  • 2.

    Handelen in strijd met regels RO

  • 3.

    Milieu (neutrale wijziging)

 

Inzien

De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

 

Daarnaast is de ontwerp omgevingsvergunning digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.OVBUITENGEBIED019-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen omtrent de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Marion Wiggers.

 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Marion Wiggers van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is eveneens bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.