Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 85762Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakopbouw, Eikepage 42 4814TL Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2018-002424

Ingekomen: 11-04-2018

Locatie: Eikepage 42 4814TL Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakopbouw

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.