Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 85107

Gepubliceerd op 24 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verleende omgevingsvergunning, Vodafone antenne opstelpunt 6209 Almere, 3T8 (Stripheldenbuurt) Stripmakerpad, kad.perceel 2585, gemeente Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat er op de onderstaande aanvraag is besloten:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

Besluit

Dd verz besluit

174403

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

29 september 2017

Vodafone antenne opstelpunt 6209 Almere

3T8 (Stripheldenbuurt) Stripmakerpad, kad.perceel 2585

150796,7

491084

verleend

9 april 2018

 

Bezwaarclausule

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://gemeente.almere.nl .

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Meer informatie? www.almere.nl/dienstverlening/balies.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl