Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Sterrenplein 24, Spijkenisse

Waar

Sterrenplein 24, 3204 AV Spijkenisse.

Omschrijving

Het plaatsen van een schuur en een erfafscheiding.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20180003.

Datum ontvangst

6 januari 2018.

Datum besluit

11 april 2018.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven