Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening – Sportlaan 11A, Spijkenisse

Waar

Sportlaan 11A, 3202 VW Spijkenisse.

Omschrijving

Het tijdelijk verhuren van onzelfstandige woonruimte.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20180062.

Datum ontvangst

14 februari 2018.

Datum besluit

6 april 2018.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven