Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Bouwen – Ganzenhoek 2, Spijkenisse

Waar

Ganzenhoek 2, 3201 JC Spijkenisse.

Omschrijving

Het wijzigen van de schuur naar een garage.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20170432.

Datum ontvangst

20 december 2017.

Datum besluit

16 april 2018.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.

Naar boven