Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2018, 83588Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZING GEMEENTELIJK MONUMENT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 april 2018 hebben besloten

als gemeentelijk monument aan te wijzen het pand/object gelegen op het adres.

Bloemendalstraat 2A / Goudsteeg 11

Bloemendalstraat 14A

Broerenstraat 3, 3A, 3B

Diezerstraat 50

Diezerstraat 94

Gasthuisplein 5

Grote Markt 14

Halvemaansteeg 2 – 12 / Ossenmarkt 27 - 29

Kamperstraat 2 - 4

Kamperstraat 3, 3A, 3B

Kamperstraat 8

Kamperstraat 27

Kamperstraat 27

Kapelsteeg 5, 7, 9 / Sassenstraat 22

Koestraat 5

Koestraat 7

Koestraat 12

Korte Kamperstraat 2, 4

Korte Kamperstraat 7, 7A

Korte Kamperstraat 12

Korte Kamperstraat 24 / Jufferenwal 19B

Korte Kamperstraat 38

Korte Kamperstraat 40, Kamperstraat 34

Luttekestraat 34, 34A

Melkmarkt 35, Melkmarktstraat 2A t/m 2E

Menno van Coehoornsingel 8

Nieuwstraat 72, 72A

Ossenmarkt 26

Oude Vismarkt 6, 6A, 8, 8B, 8C

Oude Vismarkt 31, Gasthuisstraat 2 - 4

Oude Vismarkt 46, Wolweverstraat 2, 2A t/m 2G

Posthoornsbredehoek 4

Posthoornsbredehoek 7

Rodeleeuwsteeg 10, 12, 14, 16, 18

Roggenstraat 10

Roggenstraat 13

Samuel Hirschstraat 1 – 3

Sassenstraat 17 / Meltersgang 3

Sassenstraat 37, 37A, 37B

Sassenstraat 43, 43A, 43B

Schoutenstraat 8, 8A, 8B

Schoutenstraat 10

Stadsmuur Korte Kamperstraat 6,6A,6B,6C, 26, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 30, 34, 36, 36A Jufferenwal 25a, Kamperstraat 38

Stadsmuur Spoelstraat 2, 4, 10, 26, 28, 30, 34, 36 en 38.

Stadsmuur Waterstraat 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Steenstraat 2 / Melkmarkt 24

Steenstraat 4

Thorbeckegracht 70

Van Hattumstraat 10, 10A

Van Nahuysplein 20, 20A

Van Nahuysplein 21, 21A

Vispoortenplas 9, 9A

Vispoortenplas 11, 11A, 11B

Voorstraat 11

Voorstraat 19, Drostenstraat 1, 3, 5, 7, 9

Walstraat 1

Walstraat 11

Walstraat 13

Walstraat 15

Walstraat 32

Walstraat 46

Wolweverstraat 24

Wolweverstraat 26, 26A

Wolweverstraat 28, 28A, 28B

Het besluit met bijlage(n) ligt ter inzage bij de Gemeente Zwolle, Afdeling Erfgoed

Lübeckplein 2, 8017JZ Zwolle na telefonische afspraak via telefoonnummer (038) 4982466.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C.D. Borst, bereikbaar onder telefoonnummer (038) 498 2466 of per mail via cd.borst@zwolle.nl

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dat kan via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier vindt u alle informatie. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 

 • 1.

  uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

 • 2.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.