Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 82872Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Molenweg 13 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Molenweg 13 te Asten

het vervangen van oude aanbouw voor een nieuwe aanbouw 11-04-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.