Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 82805Beschikkingen | aanvraagGeweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure, het legaliseren van 2 woningen, Beekstraat 25-B1 4814BJ Breda

Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2018-000252

Verzenddatum besluit: 17-04-2018

Locatie: Beekstraat 25-B1 4814BJ Breda

Projectomschrijving: het legaliseren van 2 woningen

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.