Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 8072Overige overheidsinformatieInstemmen met het verzoek van de Vervoerregio Amsterdam inzake de wijziging van de concessievoorwaarden. (2017, nr. 364/1476)

 

Nummer 364/1476

Agendapunt 53

Datum besluit B&W 17 oktober 2017

Onderwerp

Instemmen met het verzoek van de Vervoerregio Amsterdam inzake de wijziging van de concessievoorwaarden.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1476);

Gelet op artikel 108 jo artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet ,

Besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van de brief van GVB aan de Vervoerregio van 23 augustus 2017 waarin zij mededeelt dat zij de reizigerstevredenheid in 2018 niet kan garanderen;

 • 2.

  Kennis te nemen van het voornemen van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio om het onderdeel “reizigerstevredenheid” en de operationalisatie daarvan niet meer als evaluatiecriterium te gebruiken bij de verlenging van de concessie.

 • 3.

  Kennis te nemen van het voornemen van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio aan GVB te verzoeken een plan in te dienen waarin GVB uiteenzet op welke wijze de klanttevredenheid voorafgaand, tijdens en direct na de implementatie van de Noord/Zuidlijn optimaal geborgd wordt;

 • 4.

  Kennis te nemen van de adviesaanvraag Vervoerregio aan de gemeenteraad in haar rol van Adviescommissie voor het concessiegebied Amsterdam om in te stemmen met bovengenoemde aanpassing concessievoorwaarde op het punt van reizigerstevredenheid;

 • 5.

  In te stemmen met het verzoek van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio om het onderdeel “reizigerstevredenheid” en de operationalisatie daarvan niet meer als evaluatiecriterium te gebruiken bij de verlenging van de concessie.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 30 november 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC