Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 8060Overige besluiten van algemene strekkingBenoemingsbesluit plaatsvervangend secretarissen bestuurscommissies

 

De gemeentesecretaris van Amsterdam

Overwegende dat:

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op 22 april 2014 een mandaat aan de gemeentesecretaris heeft verleend om de plaatsvervangend secretarissen van de bestuurscommissies te benoemen.

Brengt ter algemene kennis dat hij op 8 januari 2018 heeft besloten:

 • I

  de volgende ambtenaren aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de bestuurscommissies:

Stadsdeel Centrum

 • Eerste loco: Wolfgang Hövelmann

 • Tweede loco: Robby van Beveren

 • Derde loco: Arjen Hoogeveen

 • Vierde loco: Nine Severijn

   

Stadsdeel Nieuw-West

 • Eerste loco: Ernest de Rijk

 • Tweede loco: Caner Duman

 • Derde loco: Annemiek Hoogland

 • Vierde loco: Mohamed Bensellam

 • Vijfde loco: Badia Bentayeb

   

Stadsdeel Noord

 • Eerste loco: Kees Rozemeijer

 • Tweede loco: Miranda Zwiers

 • Derde loco: Romke Steensma

   

Stadsdeel Oost

 • Eerste loco: Karima Arichi

 • Tweede loco: Marjan Koopman

 • Derde loco: Justus Vermeulen

   

Stadsdeel West

 • Eerste loco: Mirte de Groot

 • Tweede loco: Niels Popma

 • Derde loco: Chris Overdijk

   

Stadsdeel Zuid

 • Eerste loco: Sara Goudsmit

 • Tweede loco: Justine Ros

 • Derde loco: Arie Roos

 • Vierde loco: Alex Kalthoff

   

Stadsdeel Zuidoost

 • Eerste loco: Pilar Torres Barrera

 • Tweede loco: Sjacco van Klinken

 • Derde loco: Mariolein Hoevenaar

   

 • II.

  te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt;

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Overeenkomstig het mandaatbesluit van 22 april 2014,

Namens hen,

De gemeentesecretaris,

mr A.H.P. van Gils