Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2018, 79811BeleidsregelsBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Beek 2018

Het college heeft op 9 april 2018 besloten de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Beek 2018’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Beek 2014’.

Op grond van de Wet kinderopvang is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD ZL bewaakt de kwaliteit door inspecties uit te voeren. Dit is in de wet bepaald. Als de GGD een overtreding constateert bij een kinderopvanglocatie, dan moet het college handhaven. Om de handhaving transparant en consistent te laten verlopen, heeft het college het handhavingsbeleid ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Beek 2018’ vastgesteld. De beleidsregels zullen één dag na publicatie in werking treden.