Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 7853Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, WABO-Aanvraag het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit, Weerschijnvlinder ong. Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: 2017/2929

Verzenddatum besluit: 10-01-2018

Locatie: Weerschijnvlinder ong. Breda

Projectomschrijving: WABO-Aanvraag het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit

Deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.