Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2018, 76600VerordeningenBesluit tot wijziging van de Car-Uwo Gemeente Zwartewaterland

 

Collegebesluit

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten:

De gewijzigde tekst van de CAR-UWO vast te stellen per 1 januari 2018, conform de circulaire van het LOGA van 20 november 2017, Lbr. 17/070.

Hasselt, 8 maart 2018

 Het college van de gemeente Zwartewaterland,

 de secretaris, de burgemeester,

J. Dijkstra ing. E.J. Bilder

 

 

Wijziging CAR-UWO:

In artikel 17:5 wordt “na elke periode van vijf jaar” vervangen door “na elke periode van drie jaar”.