Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 76587Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Waardjesweg 88 te Heusden

Betreffende: het verrichten van een activiteit waarvoor een beperkte milieutoets nodig is (Natura 2000-activiteiten))

het veranderen en in werking hebben van een inrichting (milieu)

 

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Waardjesweg 88 te Heusden

het veranderen van een inrichting 27-03-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.