Bouwen hotel Boulevard Evertsen 244 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een hotel, bestaande uit 178 eenheden, met restaurant, fitness, welness op de locatie Boulevard Evertsen 244 – hotel Britannia in Vlissingen (07-04-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven