Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 75463

Gepubliceerd op 11 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Aanwijzing gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het volgende object aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument (art. 3 van de Monumentenverordening 2010):

Uitwateringssluis (“Drielsche Sluis”), gesitueerd aan de Maasdijk nabij nummer 97 in Aalst (gemeente Zaltbommel), (kadastraal bekend gemeente Brakel, sectie L, nr. 51). 

Inzage

Het aanwijzingsbesluit van dit object en de achtergrondstukken liggen vanaf donderdag 12 april 2018 tot en met vrijdag 25 mei 2018 ter inzage op het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van verlening een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester en wethouders indienen. U stuurt uw bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het taakveld Monumentenzorg van de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Telefoon nummer 14 0418.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl