Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2018, 75463Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het volgende object aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument (art. 3 van de Monumentenverordening 2010):

Uitwateringssluis (“Drielsche Sluis”), gesitueerd aan de Maasdijk nabij nummer 97 in Aalst (gemeente Zaltbommel), (kadastraal bekend gemeente Brakel, sectie L, nr. 51). 

Inzage

Het aanwijzingsbesluit van dit object en de achtergrondstukken liggen vanaf donderdag 12 april 2018 tot en met vrijdag 25 mei 2018 ter inzage op het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na bovengenoemde datum van verlening een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester en wethouders indienen. U stuurt uw bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het taakveld Monumentenzorg van de afdeling Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Telefoon nummer 14 0418.