Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 75429Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag evenementenvergunning, Smeestraat, te Eerbeek

Status: aanvraag ingediend

Datum ontvangst: 3 april 2018

Gelegenheid: Straatspeeldag

Activiteit: afsluiten straat zodat kinderen onbezorgd en veilig op straat kunnen spelen

Datum: 13 juni 2018 tussen 13.30 uur en 17.00 uur

Locatie: Smeestraat te Eerbeek

Zaaknummer: ZK18.03634

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslis-sing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 11 maart 2018

Burgemeester van Brummen