Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 7524Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van het dak van de schuur, Jasmijnstraat 54 4814KL Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2017-000306

Ingekomen: 25-12-2017

Locatie: Jasmijnstraat 54 4814KL Breda

Projectomschrijving: het wijzigen van het dak van de schuur

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.