Beleidskader veilig omgaan met persoonsgegevens

Het op 30 januari 2018 door het college vastgestelde privacybeleid geeft gemeentelijke invulling aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft hoe de gemeente Ede wil voldoen aan de AVG en geeft onder meer een algemeen kader voor de verwerking van persoonsgegevens.

Naar boven