Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 73600

Gepubliceerd op 10 april 2018 09:00

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Zuidergasfabriekbrug en andere in het Amstelkwartier, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 3 april 2018 hebben besloten:

Gelet op:

 

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 23 februari 2018

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost  van 20 maart 2018

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:
 • Zuidergasfabriekbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Korte Ouderkerkerbrug  (BAG-type kunstwerk)

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichtingbij: Vaststellen Zuidergasfabriekbrug en andere in het Amstelkwartier  

Het Amstelkwartier, het voormalige Nuon terrein, is volop in ontwikkeling. Aan de rand van het gebied ligt de Ouderkerkerdijk waarin 2 naamloze bruggen liggen. Voor de vindbaarheid voor nood- en hulpdiensten is het van belang om voor deze bruggen namen vast te stellen.

Brug 313 Zuidergasfabriekbrug: Dit verwijst naar de Zuidergasfabriek die hier jarenlang stond.

Brug 1962 Korte Ouderkerkerbrug: verwijst naar de Korte Ouderkerkerdijk in het verlengde waarvan deze brug loopt.

 

Bijlage Situatietekening  


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl