Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 72052Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Beëindiging behandeling aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij, voor het kappen van 5 eiken op de locatie Tullekenweg 14 in Eerbeek

Status: beëindiging

Locatie: Tullekenweg 14 in Eerbeek

Voor: het kappen van 5 eiken

Activiteiten: Kap

Registratienummer: SXO-2018-0149

Dit is een kennisgeving van een beëindiging aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij omdat het dunning betreft. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Brummen, 11 april 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen