Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2018, 70685Beschikkingen | afhandeling[Aanwijzing beschermd gemeentelijk monument, gelegen op het perceel Doornseweg 2-4 in Langbroek]

[Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben op grond van artikel 4, lid 1 van de “Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012” op 20 maart 2018, het pand, gelegen op het perceel Doornseweg 2-4 te Langbroek, kadastraal bekend A 1998, aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De eigenaar is schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing. Het aanwijzingsbesluit met de daarbij behorende redengevende beschrijving kan op afspraak worden ingezien in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede. Voor informatie en/of het maken van een afspraak kunt u terecht bij mw. Wendy Norg of dhr. Jan-Willem van den Bovenkamp, via tel. 0343-595 595.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

 

Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.]

[04-04-2018]

[gemeente Wijk bij Duurstede]