Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 70685

Gepubliceerd op 5 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

[Aanwijzing beschermd gemeentelijk monument, gelegen op het perceel Doornseweg 2-4 in Langbroek]

[Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben op grond van artikel 4, lid 1 van de “Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012” op 20 maart 2018, het pand, gelegen op het perceel Doornseweg 2-4 te Langbroek, kadastraal bekend A 1998, aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De eigenaar is schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing. Het aanwijzingsbesluit met de daarbij behorende redengevende beschrijving kan op afspraak worden ingezien in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede. Voor informatie en/of het maken van een afspraak kunt u terecht bij mw. Wendy Norg of dhr. Jan-Willem van den Bovenkamp, via tel. 0343-595 595.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

 

Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.]

[04-04-2018]

[gemeente Wijk bij Duurstede]

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl