Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 70408Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 19-03-2018 tot en met 01-04-2018

 

Het college van Heerlen besluit dat, conform artikel 2.22 Wet BRP, de onderstaande personen per de hieronder aangegeven datum ambtshalve uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) . Deze personen staan vanaf die datum niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.

- O. al Zoubaidy, 22-02-1982, datum uitschrijving 05-03-2018

- A.L.F. Dischereit, 30-12-1995, datum uitschrijving 07-03-2018

- K. Horváth, 15-12-1994, datum uitschrijving 01-03-2018

- A. Jeridi, 16-12-1987, datum uitschrijving 20-03-2018

- M. Godfried, 23-05-1977, datum uitschrijving 23-03-2018

- S.M. Foufa, 25-07-1990, datum uitschrijving 08-03-2018

- M.J.P. Ackermans, 26-09-1990, datum uitschrijving 13-03-2018

- Z. Arrach, 08-09-1988, datum uitschrijving 07-03-2018

- A. Al Azizi, 01-01-2003, datum uitschrijving 01-03-2018

- R.A.G. Palm, 14-08-1992, datum uitschrijving 09-03-2018

- P.M. Veen, 09-08-1956, datum uitschrijving 06-03-2018

- C.L. Jamanica, 22-04-1985, datum uitschrijving 02-03-2018

- C. Al Azizi, 25-08-1960, datum uitschrijving 01-03-2018

- S.L.R. Montulet, 25-10-1993, datum uitschrijving 20-03-2018

- G.C.M. Brink, 30-10-1992, datum uitschrijving 09-03-2018

- R.P. Goessen, 11-04-1978, datum uitschrijving 01-03-2018

- R. Mylvaganam, 10-05-1985, datum uitschrijving 08-03-2018

- J.E.G. Bosman, 24-12-1958, datum uitschrijving 06-03-2018

- R. de Waal, 14-12-1988, datum uitschrijving 23-03-2018

- H. El-Mansouri, 06-09-1991, datum uitschrijving 01-03-2018

 

Bent u het niet eens met de opneming als vertrokken naar onbekend? U kunt u op basis van artikel 2.60 lid d Wet BRP een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar:

Het college van burgemeester en wethouders

postbus 1

6400 AA HEERLEN.

U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van publicatie indienen.