Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning: Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24, 9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ het splitsen en vergroten van de panden ten behoeve van 9 zelfstandige appartementen - datum aanvraag 18-02-2018 - dossiernummer 201870507

Op 7 maart per abuis gepubliceerd:

Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24,  9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ verbouw en uitbreiding - datum aanvraag 18-02-2018 - dossiernummer 201870507

Had moeten zijn:

Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24, 9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ het splitsen en vergroten van de panden ten behoeve van 9 zelfstandige appartementen - datum aanvraag 18-02-2018 - dossiernummer 201870507

 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag kan nu nog geen bedenking worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk tegen verleende vergunningen.

Wilt u weten of er voor deze aanvraag een vergunning is verleend, dan kunt u hierover en voor verdere informatie contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 – 17.00 u ‘s middags op afspraak.

Groningen, 4 april 2018

Naar boven