Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 68119

Gepubliceerd op 5 april 2018 09:00
Inhoudsopgave

Overeenkomstige toepassing verklaren van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 op erfpachtrechten met particuliere algemene bepalingen, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 27 maart 2018 hebben besloten:

 

  • 1.

    Kennis te nemen van het feit dat de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 (hierna: Overstapregeling) niet van toepassing is op circa vijftig erfpachtrechten waarvan de gemeente Amsterdam de bloot eigendom heeft verworven (zogenoemde ‘particuliere erfpachtrechten’) en waarop particuliere Algemene Bepalingen van toepassing zijn.

  • 2.

    In te stemmen met het van overeenkomstige toepassing verklaren van de Overstapregeling op deze erfpachtrechten, met terugwerkende kracht per 1 oktober 2017, aangezien: a. het niet de bedoeling is geweest om deze erfpachtrechten uit te sluiten van het toepassingsbereik van de Overstapregeling; en b. er geen bezwaren bestaan om de Overstapregeling ook voor deze erfpachtrechten van toepassing te laten zijn.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester

A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl