aan het Kanseliersplein, bouwplannaam Upstairs te ’s-Hertogenbosch, omgevingsvergunning - het bouwen van een gebouw met 63 appartementen + commerciele ruimten + 1-laags kelder met bergingen en technische ruimten

Omgevingsvergunning a angevraagd

(aangegeven is de datum van ontvangst)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

aan het Kanseliersplein, bouwplannaam Upstairs te ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een gebouw met 63 appartementen + commerciele ruimten + 1-laags kelder met bergingen en technische ruimten, bouwen, WB00041783, 23-03

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

Naar boven