Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2018, 66587Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag evenementenvergunning Zuwaka Gemeente Zeewolde

Naam evenement: Zuwaka

Naam organisator: Scouting Admiraliteit 11 Zuidwal

Datum: 18 tot en met 21 mei 2018

Locatie: camping Wielewaal, Wielseweg 9 te Zeewolde

Zaaknummer: 12181

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 4 april 2018 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: