Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 6556Overige overheidsinformatieMonumentencommissie april 2018

 

De monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De datum van de volgende vergadering van de monumentencommissie is 19 april 2018.

Voor nadere informatie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.