Aanleggen oever watergang Zuidwatering 67 Ritthem

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever d.m.v. het verbreden van een bestaande watergang op de locatie Zuidwatering 67 in Ritthem (23-03-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven