Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63397

Gepubliceerd op 28 maart 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verleende omgevingsvergunning: Theodorus Niemeyerstraat 1, 9726 BR Groningen ─ vergroten van het woongebouw – van rechtswege verleend – dossiernummer 201571179

Deze vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde datum gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, telefonisch bereikbaar via nummer 14050.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen - afhankelijk van de vergunning - bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na datum van verlening. Bij de Loket Bouwen en Wonen afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) kunt u telefonisch navragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168,- aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk gesteld wordt.

Groningen, 28 maart 2018

Burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl