Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 63153Overige besluiten van algemene strekkingWijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering 20 februari 2018  hebben besloten:

 

 • I.

  onder de voorwaarde van vaststelling door de gemeenteraad op 14 maart 2018 van de Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening 2013, vast te stellen de volgende wijziging in het Uitwerkingsbesluit parkeerverordening stadsdeel Zuid 2018, zoals vastgesteld door het college op 19 december 2017:

   

   artikel 17 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

   

  Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de parkeerverordening van 60 minuten in Zuid-5 (Prinses Irenebuurt) in de volgende straten of gebieden (woonbuurten), op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur:

  • a.

   (1) oostzijde van de Dina Appeldoornstraat, (2) de zuidwestzijde van de Dirk Schäferstraat, (3) de zuidzijde van de Peter van Anrooystraat;

  • b.

   (1) de westzijde van de Henri Zagwijnstraat, (2) de noordzijde van de Peter van Anrooystraat, (3) de westzijde van de Willem Pijperstraat, (4) het midden van het Zuideramstelkanaal, (5) de westzijde van de Beethovenstraat, (6) de noordzijde van de Prinses Irenestraat;

  • c.

   (1) de noordzijde van de Cornelis Dopperkade, (2) het midden van het water tussen de bebouwing aan de Beethovenstraat en het Beatrixpark, (3) de Prinses Irenestraat, (4) het midden van de Beethovenstraat.

    

 • II.

  dat de gewijzigde Uitwerkingsbesluiten Parkeerverordening stadsdelen Zuid, Noord, West en Oost 2018 en de bij het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit 2018 behorende gewijzigde Stratentabel 2018 worden gepubliceerd in het Gemeenteblad;

   

 • III.

  dat het besluit in werking treedt op 1 april 2018 .