Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 62540Beschikkingen | aanvraagAanvraag evenementenvergunning, Circus in de zorg, Nimfenplein 1 Grasterrein nabij Wijkcentrum Almere Poort (Nimfenplein 1 1363 SV Almere Poort), gemeente Almere

Burgemeester van de Gemeente Almere heeft de onderstaande aanvraag ontvangen:

 

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

181270

aanvraag evenementenvergunning

n.v.t.

16 maart 2018

(besloten) Circus in de zorg

Nimfenplein 1 Grasterrein nabij Wijkcentrum Almere Poort (Nimfenplein 1 1363 SV Almere Poort)

139059,2

485552,2

 

Een ieder kan binnen twee weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over de aanvraag indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere.

Een aanvraag om vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving in het Stadhuis.

Aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via het digitaal loket op http://gemeente.almere.nl.

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.

Meer informatie? www.almere.nl/dienstverlening/balies