Tijdelijk plaatsen voorzieningen Albaniëweg 10 Ritthem

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het tijdelijk plaatsen van voorzieningen voor onderhoud op het terrein van de Sloecentrale op de locatie Albaniëweg 10 in Ritthem (21-03-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven