Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 58571Beschikkingen | aanvraagGemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (bouw woning), Vlasrootsingel ong., 6093 JX Heythuysen

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de besluitvorming op de volgende omgevingsvergunningaanvraag, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verlengd:

- het bouwen van een bouwwerk (bouw woning) op het adres Vlasrootsingel ong., 6093 JX Heythuysen. De beslistermijn wordt éénmalig verlengd met 6 weken.