Gemeente Goeree-Overflakkee - Verbeteren fysieke leefomgeving

 

Burgemeester en wethouders hebben op 13 februari 2018 de beleidsnotitie verbeteren fysieke leefomgeving vastgesteld. Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 1b, 2 en 7 Woningwet en betreft de aanpak van achterstallig onderhoud aan panden en het gebruiken van terreinen niet in overeenstemming met de bestemming .

Datum inwerkingtreding: 21 maart 2018.

Naar boven