Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 54779Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening, met bijbehorende stukken zoals de Nota inspraak en overleg, met ingang van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Het betreft een herziening van het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk in Maarssen. Gebleken is dat er in het bestemmingsplan een aantal fouten en onduidelijkheden zitten. De belangrijkste is dat er geen bouwvlakken rond woningen met een woonbestemming zijn aangegeven terwijl de regels alleen bouwen binnen een bouwvlak toestaan. Een overzicht van de aanpassingen vindt u terug in het bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening (NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-OW01) met ingang van vrijdag 16 maart 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met ingang van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 is het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Met ingang van vrijdag 16 maart 2018 kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, o.v.v. Herenweg – Gageldijk 1e herziening Z/16/59744. Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen door met DigiD gebruik te maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met mevrouw Loes van de Craats (14 0346).