Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunningaanvraagingetrokken;dossiernummer OM17.0534, Omstraat 31, 6121 LM Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): Plaatsen erfafscheiding met poort

Locatie: Omstraat 31, 6121 LM Born

Ontvangstdatum aanvraag: 06-12-2017

Dossiernummer: Om17.0534

Datum verzoek intrekking: 06-03-2018

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven