Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om18.0007, Wolfrath 1, 6121 RA te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te verlenen.

 

Omschrijving activiteit(en): brandveilig gebruik logiesverblijven

Locatie: Wolfrath 1, 6121 RA te Born

Datum ter inzage legging: 15 maart 2018

Dossiernummer: Om18.0007

 

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)

Naar boven