Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0097, Rijksweg Noord 281, 6136 AC Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): het renoveren en verbouwen van het Gebouw AX met bijbehorend het buitenterrein

Locatie: Rijksweg Noord 281, 6136 AC Sittard

Ontvangstdatum: 8 maart 2018

Dossiernummer: Om18.0097

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven