Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0404, Spoorstraat 70, 6161 AD Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.

 

Omschrijving activiteit(en): Aanvraag voor uitbreiding van garage

Locatie: Spoorstraat 70, 6161 AD Geleen

Ontvangstdatum: 22 september 2017

Dossiernummer: Om17.0404

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven