Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 51054Overige besluiten van algemene strekkingHandhavingsuitvoeringsprogramma 2018 (HUP 2018)

 

Op 6 maart 2018 heeft het college het HUP 2018 vastgesteld. Hierin staat wat het college in het jaar 2018 aan handhaving gaat doen en hoe dit wordt aangepakt. In dit HUP zijn alle handhavingstaken uitgewerkt in zogenoemde productbladen. Per productblad is opgenomen hoeveel uur op jaarbasis aan de betreffende taak wordt besteedt. De toegekende uren zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit en de prioritering zoals opgenomen in het Handhavingsbeleid 2015-2018. Dit uitvoeringsprogramma treedt de dag na deze publicatie in werking.

 

Stichtse Vecht, 8 maart 2018.