Voorontwerpbestemmingsplan “ ’t Kleesj – de Wieër “

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken – overeenkomstig de inspraakverordening van de gemeente Sittard-Geleen – bekend, dat met ingang van 12 maart 2018 gedurende een periode van vier weken, derhalve tot 9 april 2018, het voorontwerp van het bestemmingsplan “’t Kleesj – de Wieër” voor een ieder ter inzage ligt bij de stadswinkel Geleen, Markt 1 te Geleen. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl; plan-id.: NL.IMRO.1883.BPKleesjDeWieer-VO01.

Het voorontwerp heeft betrekking op het verbouwen van het voormalige schoolgebouw aan de Parklaan 4 te Sittard tot grand-hotel en het bouwen van een appartementencomplex ter plaatse van de achter dit schoolgebouw gelegen parkeergarage De Wieër.

Gedurende de termijn dat het voorontwerp ter inzage ligt wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerp schriftelijk aan het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen (Postbus 18, 6130 AA Sittard) kenbaar te maken.

Sittard-Geleen, 9 maart 2018.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.

Naar boven